WAŻNE: Strona wykorzystuje pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej “Polityce Cookies“.

Regulamin Konkursu „LIVE”

  1. Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu „LIVE VIKI GABOR 4 DREAMERS” i sponsorem nagród jest Stadion Śląski Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Reymonta 24/203, 40-029 Katowice, KRS: 0000477883, REGON: 243373827, NIP: 954-274-52-09 (dalej Organizator).

Konkurs komunikowany jest za pośrednictwem portalu Facebook oraz portalu YouTube, na oficjalnych profilach Stadionu Śląskiego. Obsługę techniczną Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs jest jednorazowy.

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portale Facebook oraz YouTube. Serwisy Facebook oraz YouTube nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie zastrzeżenia, czy reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisów Facebook lub YouTube. Organizator zwalnia z odpowiedzialności Facebook oraz YouTube w przypadku roszczenia lub jakiejkolwiek szkody związanej z niniejszym Konkursem.

  1. Uczestnictwo w Konkursie

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i może wziąć w nim każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która jest pełnoletnia lub posiada zgodę opiekuna prawnego, nie jest w żaden sposób powiązana z Organizatorem, zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, wykonała Zadanie Konkursowe zgodnie z zapisami Regulaminu. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

  1. Zadanie Konkursowe

Zadanie Konkursowe polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie zadane przez prowadzącego podczas transmisji LIVE z wydarzenia „Dzień Dziecka”. Odpowiedzi na pytania zadane przez prowadzącego w ramach transmisji należy przesłać na adres media@stadionslaski.pl wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem. Wygrywa pierwsza poprawna odpowiedź na każde z pytań osobno.

  1. Wyłonienie zwycięzców

Po zakończeniu Konkursu Organizator wyłoni Zwycięzcę Konkursu wg. wytycznych wskazanych w treści Konkursu (pierwsza osoba, która poprawnie odpowie na pytanie wygrywa Nagrodę) na portalach Facebook oraz YuTube. Wytyczne będą wskazane jasno podczas transmisji LIVE na portalach Facebook oraz YouTube na profilach Stadionu Śląskiego. Nagrodę stanowi pakiet stadionowych gadżetów oraz gadżety z autografami Viki Gabor i/lub 4Dreamers. Zwycięzca może zrzec się nagrody, jednak za wygraną nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w poście informującym o wynikach konkursu hiperłącza do profili zwycięzców, a także do podania imienia i nazwiska Uczestnika podczas transmisji LIVE. Podanie imienia i nazwiska w treści e-maila jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

Warunkiem otrzymania nagrody przez Zwycięzcę jest przesłanie odpowiedzi zwrotnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej z adresem, na który ma być wysłana nagroda. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu dostarczenia nagrody drogą pocztową.

Nagroda dostarczana będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Istnieje możliwość odbioru nagrody w siedzibie Organizatora po uzgodnieniu terminu z Organizatorem.

W przypadku niepełnoletniego Zwycięzcy, ten musi dostarczyć za pośrednictwem wskazanego powyżej kanału komunikacji (mail) skan oświadczenia obejmującego pisemną zgodę opiekuna prawnego do udziału w Konkursie.

Jeśli Zwycięzca w terminie określonym w Regulaminie nie zgłosi się do Organizatora lub w przypadku niepełnoletniego Zwycięzcy, nie prześle oświadczenia od opiekuna prawnego, Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyznania nagrody. Nieprzyznana nagroda przepada.

Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom w ciągu 14 dni od momentu przekazania przez nich danych do wysyłki.

Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędnie przekazane dane kontaktowe skutkujące niedostarczeniem lub zwrotem nagrody na adres nadawcy.

5. Reklamacje

Reklamacje należy składać w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i przesłać listem poleconym na adres Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od zakończenia Konkursu.

Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację do 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania.

Wszelkie zastrzeżenia oraz sugestie związane z Konkursem należy zgłaszać poprzez wiadomość mailową na adres media@stadionslaski.pl

  1. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Stadion Śląski Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Reymonta 24/203.

Każdy uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) biorący udział w konkursach organizowanych przez Stadion Śląski Sp. z o.o. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
w tym wizerunek, przez Organizatora (Stadion Śląski Sp. z o.o.) w celach związanych z udziałem w ww. wydarzeniach oraz podaniem wyników do ogólnej wiadomości jak również w celach promocyjnych i dokumentujących konkurs.

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres 72 miesięcy.

Każdy uczestnik posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Dodatkowo, każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Stadion Śląski Sp. z o.o.

Decyzje dotyczące uczestników nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@trawipol-az.pl

 

  1. Postanowienia końcowe

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej stadionslaski.pl oraz w siedzibie Organizatora.

Wyłącznie zapisy niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa mają moc prawną.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Organizator zastrzega prawo do odwołania Konkursu w każdej chwili bez podania przyczyny.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a ewentualne zmiany zostaną ogłoszone w taki sam sposób, w jaki ogłoszona została informacja o rozpoczęciu Konkursu, czyli
za pośrednictwem postu na oficjalnym profilu Stadionu Śląskiego na Facebooku.